SK | DE

Košík

Zaplatiť

Váš košík je prázdny.

Dvojjazyčnosť

Aké nekonečné je duševné, kultúrne a jazykové bohatstvo detí, ktoré majú možnosť vyrastať dvojjazyčne! Dve duše, dve srdcia, dvakrát viac priateľov a známych! Každý nový jazyk je ako brána do iného sveta. Ponúka príležitosť spoznať inú kultúru, zvyky, charakter...
Môže sa však stať, že rodičia detí, ktoré dvojjazyčne vyrastajú celkom dvojjazyční nie sú a podobne sú na tom i starí rodičia či učitelia materských škôl alebo škôl vôbec.

Ako potom deťom prečítať či prerozprávať riekanku či rozprávku do iného jazyka? Má voľne preložený text rovnaké čaro? Je riekanka
či básnička, ktorá sa nerýmuje, rovnako zaujímavá, pútavá a vtipná? Nadchne detského poslucháča? Zapamätá si ju?

Bola by určite veľká škoda nepreložiť slovenské jazykové bohatstvo do iných reči a otvoriť tú povestnú bránu i tým, ktorí ju inak možno nemajú šancu otvoriť.

Dvojjazyčnosť

A preto čítajte! A čítajte dvojmo!
Raz po slovensky, raz po nemecky!
Veľa zábavy pri čítaní!