SK | DE

Košík

Zaplatiť

Váš košík je prázdny.

Ciele projektu

V projekte ide o dvojjazyčné jazykové vzdelávanie detí od 2 do 8 rokov spojené so šírenením slovenskej literárnej tvorby v nemecky hovoriacich krajinách.

Prvým cieľom

je zveľaďovať a pestovať materinský slovenský jazyk u rodín Slovákov žijúcich v zahraničí a súčasne hravou a pútavou formou budovať základy a porozumenie jazyka cudzieho.

Ciele projektu

Druhým cieľom

je využívanie kníh ako učebných pomôcok pre materské škôlky a školy v pohraničí, kde sa v rámci EU projektov zaujímavým a nenúteným spôsobom vyučujú oba jazyky.

Tretím cieľom

je šírenie mnohorakosti a pestrosti slovenskej ľudovej slovesnosti v nemecky hovoriacich krajinách, podpora a budovanie slovenského kultúrneho povedomia v západnej Európe.

Štvrtým cieľom

je upevňovanie puta medzi deťmi a rodičmi, či inými príbuznými, ktorým sa týmto spôsobom vkladá do rúk nástroj na spoločné trávenie voľných chvíľ, pričom sa deti hravým, nevtieravým spôsobom nielen bavia, ale i učia.

Ciele projektu

Piatym cieľom

je minimalizovanie jazykovej bariéry v rodinách, ktoré sú založené na národnostne a jazykovo miešanom manželstve, kde deti vyrastajú na bilingválnom základe a hovoria oboma jazykmi.